Accessibilitat

Accesibilitat del lloc

El portal "altercivites.com" ha estat desenvolupat utilitzant  XHTML i fulles d’estil complint amb les validacions XHTML 1.0 i CSS2 del W3C

 

Entre les principals mesures adoptades per a millorar l’accessibilitat, es troben les següents:

  • Grandària del text. Les fonts utilitzades tenen dimensions relatives, de manera que l’usuari pot controlar la seva grandària des del navegador que estigui utilitzant.
  • Disseny, navegació i interactivitat. S’ha tractat d’aconseguir una navegació coherent en tota la web, seguint els mateixos esquemes estructurals en totes les pàgines.
  • Dreceres de teclat. S’han establert una sèrie de dreceres de teclat per a l’accés a les opcions del menú de navegació així com dels enllaços que es troben en el peu de la pàgina. Aquestes dreceres varien depenent del navegador utilitzat:
    • Amb Internet Explorer 5 i superior s’ha de pressionar "alt", la lletra i després la tecla "intro".
    • Amb navegadors Gecko (Netscape, Mozilla Firefox) s’ha de pressionar "alt" i la lletra corresponent

Secció Drecera: Presentació lletra p; Prioritats lletra r; Serveis lletra s; Clients lletra c; Contacte lletra n; Avís legal lletra v; Accessibilitat del lloc lletra b

© Copyright *accesibilidadweb.*com: Accessibilitat del lloc.

 

EMPRESA MEMBRE DE FORÉTICA