Serveis

DESENVOLUPAMENT SECTORIAL  DE LES ORGANITZACIONS AL SERVEI DE LES PERSONES:

I. ORGANITZACIÓ I PERSONES

Dissenyem solucions dirigides a la implementació de millores organitzacionals i del desenvolupament de les persones:
 • Plans Integrals de Desenvolupament Organitzacional
 • Cooperació i aliances entre organitzacions

II. CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS

Treballem en la creació, innovació, adaptació i desenvolupament de serveis (en relació amb l'àmbit de les polítiques socials i sistemes de protecció social) a través dels següents tipus de prestacions:
 1. Creativitat i Investigació en la detecció de necessitats de serveis i suport a les persones.
 2. Creativitat, desenvolupament i Innovació en el disseny i creació de serveis i suport a les persones.
 3. Innovació i qualitat en la planificació de serveis.

III. MARKETING/COMUNICACIÓ

Definim estratègies de comunicació i mètodes per a la seva aplicació, amb la finalitat d’articular les relacions de les organitzacions amb els seus stakeholders:
 • Plans integrals de comunicació interna i externa de les organitzacions.
 • Suport a la direcció de la comunicació interna i externa.
 • Suport en el disseny d’imatge corporativa i marca.

IV. ECONÓMICA/FINANCIERA

Entenem que el disseny d'estratègies de millora en la captació i generació de recursos financers són clau per a la viabilitat de les organitzacions. Per això, desenvolupem:
 • Programes d’enfortiment de recursos financers, mitjançant fundraising i aliances amb stakeholders.
 • Definició d’estratègies per a millorar la captació i focalització de potencials fonts de finançament.
 • Definició d’estratègies i actuacions per a millorar la cooperació i l’estabilitat del suport financer a las entitats per part de les Administracions Públiques, empreses, etc.

EMPRESA MEMBRE DE FORÉTICA