Zerbitzuak

GIZAKION ZERBITZURA LAN EGITEN DUTEN ERAKUNDEEN SEKTORE-GARAPENA

I. ANTOLAKUNTZA ETA PERTSONAK

Gizakion garapena eta antolakuntzaren hobekuntzarako tresnagintzara bideratutako irtenbideak diseinatzen ditugu:
 • Antolakuntzaren garapenerako Plangintza Integrala
 • Erakundeen arteko lankidetasuna eta itunak

II. ZERBITZUEN SORTZE LANA ETA GARAPENA

Ondorengo zerbitzugintzen bitartez zerbitzuen sorketa, berrikuntza, egokitzea eta garapena lantzen ditugu (gizarte politika eta gizarte babes arloekin harremanean):
 • Gizakiontzako zerbitzu eta euskarrien beharraren antzematean sormena eta ikerkuntza
 • Gizakiontzako zerbitzu eta euskarrien diseinu eta sortze lanean sormena, garapena eta berrikuntza
 • Zerbitzuen plangintzan berrikuntza eta kalitatea

III. MARKETING/KOMUNIKAZIOA

Erakundeen eta haien stakeholdersen arteko harremanak artikulatzearen xedeaz komunikazio estrategiak eta hauen ezarpenerako metodoak mugatzen ditugu: 
 • Erakundeen barne zein kanpoko komunikazio plangintza integrala
 • Barne eta kanpoko komunikazioaren zuzendaritzan eustarria
 • Irudi korporatiboa eta markaren diseinuan eustarria

IV. ECONOMIKOA/FINANTZARIOA

Baliabide finantzarioak sortu eta eskuratzeko estrategien diseinua erakundeen bideragarritasunerako garrantzitsu direla ulertzen dugu. Horregatik garatzen ditugu:
 • Fundraising eta interes taldeekin itunen bitarteko baliabide finantzarioak sendotzeko programak
 • Ahalezko finantziazio iturrien zehaztea eta eskuratzea hobetzeko estrategien definizioa
 • Herri Administrazio eta enpresek erakundeekiko eustarri finantzarioaren egonkortasuna eta lankidetza hobetzeko estrategia eta jarduketen definizioa

FORETIKAREN ENPRESA KIDEA